Kameros remontinis komplektas TT02
  • Kameros remontinis komplektas TT02

Kameros remontinis komplektas Touring

5,00 €
Su PVM 3-14 d.d.
Sandėlyje Kiekis
Sblizingas.lt - naujasdizainas.com

Komplektas:

  • 6 maži apvalūs lopai
  • 1 ovalus lopas
  • 1 šlifavimo popierius
  • 1 tūtelė klijų

Each kit includes the following:

  • 6 small round tube patches
  • 1 oval tube patch
  • 1 emery paper
  • 1 tube of CFC-free cement

odos_dirginimas_-_akiu_dirginimas-GD-50x50.png

ATSARGIAI!
​​​​​​​Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie nešiojami ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

pavojinga_vandens_gyvunams-GD-50x50.png

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.

degieji_aerozoliai__skysciai-GD-50x50.png

PAVOJINGA!
​​​​​​​Nepurkšti / nepilti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti vėsioje vietoje.
Saugoti nuo saulės šviesos.

88109

16 kiti tos pačios kategorijos produktai: